NASZA OFERTA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Posiadamy duże, wieloletnie doświadczenie w kompleksowym przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów realizowanych w oparciu o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z wieloma beneficjentami pomocy unijnej reprezentującymi różne branże i typy przedsiębiorstw w ramach Programów Krajowych Phare oraz perspektyw unijnych 2004-2007 i 2007-2013. W związku z nową perspektywą unijną na lata 2014 […]

NASZE DOŚWIADCZENIE – POZYSKIWANIE DOTACJI Z UE

Do chwili obecnej przy naszej współpracy firmy i inne instytucje złożyły aplikacje na kwotę dotacji ok. 60 mln EUR. Łączna wartość obsługiwanych przez naszą firmę projektów wynosi kilkaset mln zł. Tylko w latach 2007 – 2013 pozyskaliśmy ponad 50 dotacji dla naszych klientów, którzy reprezentują różne branże, na łączną kwotę dofinansowania prawie 130 mln złotych. […]