Instytut Ekonomiczny "MODUS"

„MODUS” – najlepszy „Sposób” na Wasze problemy

Kim jesteśmy

Instytut Ekonomiczny „MODUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został założony w maju 2001 r. i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000023751.
Grupę założycielską Spółki stanowili pracownicy Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie (działającego w Gliwicach od 1949 roku). W chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych polskich firm doradczych.
Od czasu powstania Spółki jej zakres działania ulega stałemu rozszerzaniu. Ciągle podejmujemy nowe wyzwania bazując na zróżnicowanej wiekowo, doświadczonej i dobrze wykształconej kadrze. Bazując na doświadczeniu i kontaktach specjalizujemy się w tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów do realizacji projektów i rozwiązywania problemów.
Każdy zrealizowany projekt dostarcza nam nowej wiedzy i praktycznego doświadczenia, dzięki temu „MODUS” jest najlepszym sposobem, dzięki któremu nasi partnerzy rozwiązują swoje problemy.

Od wielu lat wspieramy firmy wymagające skutecznej restrukturyzacji, a dla najlepszych tworzymy programy doskonałości operacyjnej. Prowadzimy doradztwo biznesowe, tworzymy zespoły projektowe i zarządzamy projektami restrukturyzacyjnymi, inwestycyjnymi, IT oraz projektami związanymi z zarządzaniem cyber bezpieczeństwem i ryzykiem. Opracowujemy analizy przedwdrożeniowe dla systemów IT oraz organizujemy zespoły wdrożeniowe bazujące na najlepszych specjalistach z informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa.
Jesteśmy obecnie jedną z najbardziej skutecznych firm doradczych świadczących kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania środków na rozwój i innowacje z funduszy UE (i innych). Zarządzamy projektami współfinansowanymi z środków Unii Europejskiej i pomagamy rozwiązywać problemy, które występują na etapie realizacji i rozliczania projektów.
Od 2009 roku wraz z Instytutem Organizacji INORG Sp. z o.o. tworzymy Grupę Doradczą WiP (Wiedza i Praktyka).

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W naszej pracy ściśle współpracujemy z ekspertami uczelni, instytutów badawczo-rozwojowych, profesjonalnymi firmami informatycznymi oraz praktykami posiadającymi doświadczenia w zarządzaniu firmami, kreowaniu i wdrażaniu strategii (IT, handel międzynarodowy, logistyka i inne).

Misja

1. Jesteśmy po to, aby naszą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem pomagać klientom funkcjonować efektywniej i skuteczniej, współprzyczyniają się do ich sukcesu rynkowego.
1
2 .Wykorzystujemy nowe dziedziny wiedzy i metody badawcze, które są motorem kreatywności i przedsiębiorczości w budowaniu siły i ekspansji rynkowej naszych klientów.
2

3. Oferowane przez nas produkty cechuje wysoka jakość przejawiająca się wysokim poziomem merytorycznym, kreatywnością, utylitarnością.

3
4. W pełni angażujemy się w rozwiązanie problemów naszych klientów spełniając ich potrzeby i oczekiwania.
4
5. Stosujemy najwyższe standardy etyki biznesu.
5

Domena działalności

Domeną działalności Instytutu Ekonomicznego „MODUS” Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności konsultingowej i badawczo-wdrożeniowej w dziedzinie nauk ekonomicznych i informatyki, w szczególności w następującym zakresie:

– tworzenia zespołów zadaniowych do realizacji projektów i rozwiązywania problemów,
– doskonalenia systemów organizacji i zarządzania,
– projektowania i wdrażania systemów IT (od identyfikacji i analizy potrzeb do implementacji systemów informatycznych),
– tworzenia i doskonalenia systemów zarządzania ryzykiem,
– cyberbezpieczeństwa w różnych aspektach działania firm i instytucji,
– wdrażania systemów zarządzania procesowego,
– podnoszenia efektywności funkcjonowania firm (doskonałość operacyjna),
– kreowania i operacjonalizacji strategii opartych na BSC,
– pomocy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój firm,
– optymalizacji i usprawniania systemów logistycznych,
– zarządzania majątkiem trwałym.

Doświadczenie naszych pracowników, dogłębna znajomość specyfiki przedsiębiorstwa / instytucji / urzędów, umiejętne poruszanie się w ich wnętrzu, pozwala na bardzo skuteczną i bezkonfliktową współpracę z kierownictwem i pracownikami wszystkich szczebli zarządzania w realizacji i wdrażaniu projektów.

CO WYRÓŻNIA NAS SPOŚRÓD INNYCH FIRM DORADCZYCH? - ŹRÓDŁA NASZEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Naszą pozycję konkurencyjną na polskim rynku usług doradczych budujemy ze szczególnym uwzględnieniem następujących, stale rozwijanych kompetencji:

Tworzymy zespół Ekspertów o wysokich kwalifikacjach, którzy stale rozwijają swoje kompetencje – nasi pracownicy posiadają tytuły naukowe, dyplomy MBA, liczne certyfikaty i świadectwa ukończonych kursów.

Dobrze znamy specyfikę polskiego rynku przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej, a także problematyki prowadzenia biznesu w warunkach restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw (co, oprócz zrealizowanych kilkuset projektów doradczych, potwierdzają liczne publikacje w polskiej prasie).

Naszą cechą jest wyjątkowa elastyczność w sposobie rozwiązywania problemów klientów od zarządzania tymczasowego i outsourcingu wybranych funkcji zarządzania, do doradztwa partycypacyjnego poprzez udział w zespołach zadaniowych złożonych z pracowników klienta.

Oferując jakość usług i renomę marki na poziomie największych międzynarodowych firm doradczych, świadczymy usługi po niższych cenach, nie przekraczających wymiernych korzyści płynących z naszych projektów dla klienta

Zarząd

mgr inż. Zbigniew Zając

Prezes Zarządu

E-mail

z.zajac@iemodus.pl

mgr Edward Zając

Wiceprezes Zarządu

E-mail

e.zajac@iemodus.pl