NASZA OFERTA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Posiadamy duże, wieloletnie doświadczenie w kompleksowym przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów realizowanych w oparciu o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z wieloma beneficjentami pomocy unijnej reprezentującymi różne branże i typy przedsiębiorstw w ramach Programów Krajowych Phare oraz perspektyw unijnych 2004-2007 i 2007-2013.

W związku z nową perspektywą unijną na lata 2014 – 2020 oferujemy kompleksowe usługi biznesowe na wszystkich etapach realizacji projektu unijnego.

 

I. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

 1. Analiza pomysłu na projekt unijny pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – dobór odpowiedniego programu operacyjnego i działania inwestycyjnego.
 2. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych wraz z niezbędnymi załącznikami:
 • studium wykonalności inwestycji,
 • biznes plan,
 • prognoza finansowa,
 • analiza efektywności ekonomicznej inwestycji i inne.
 1. Złożenie i monitorowanie w imieniu beneficjenta dokumentacji aplikacyjnej w miejscu i terminie określonym w regulaminie konkursu dla określonego działania i programu operacyjnego.
 2. Przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie.

 

II. Okres realizacji projektu.

 1. Pomoc przy przygotowaniu dokumentów do procedury postępowania ofertowego w przypadku projektów inwestycyjnych.
 2. Przygotowywanie pośrednich wniosków o płatność według wytycznych Instytucji Finansującej.
 3. Pomoc i doradztwo przy aktualizacji dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji.
 4. Finansowe rozliczenie projektu – przygotowanie końcowego wniosku o płatność.
 5. Pomoc i doradztwo przy rozliczaniu wskaźników produktu projektu.
 6. Pomoc i doradztwo przy przygotowaniu raportu końcowego po zakończeniu realizacji projektu.
 7. Przygotowanie beneficjenta do kontroli przeprowadzanych w trakcie realizacji projektu.

 

III. Okres trwałości projektu.

 1. Pomoc i doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań wymaganych przez Instytucję Finansującą.
 2. Pomoc i doradztwo przy rozliczaniu wskaźników rezultatu projektu.
 3. Przygotowanie beneficjenta do kontroli przeprowadzanych w okresie trwałości projektu.