Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Ekonomiczny MODUS sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice

2.     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3.     Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing .

4.     Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

5.     Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy spółki MODUS oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcy usług IT, agencje marketingowe – wyłącznie na podstawie odpowiedniej umowy.

6.     Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7.     Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: prawo dostępu do Państwa danych w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8.     W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo  dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody oraz prawa do przenoszenia danych osobowych.

9.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www. uodo.gov.pl).